Skip to main content

Potrzebujesz języka w pracy?

Angielski w biznesie to idealny kurs dla osób pracujących w środowisku międzynarodowym bądź poszukujących pracy różnych branżach.
Nacisk podczas zajęć kładziony jest na:

  • zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu słownictwa biznesowego;
  • zapoznanie ze słownictwem branżowym z zakresu: zarządzanie, prawo, bankowość, finanse, medycyna, logistyka, handel, marketing, hotelarstwo, turystyka, technika, informatyka, itp.
  • znajomość zwrotów formalnych, form grzecznościowych oraz struktur gramatycznych na poziomach A2-C1;
  • rozwijanie komunikatywności potrzebnej do funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w sytuacjach biznesowych;
  • rozwinięcie znajomości podstawowych form korespondencji: list, email, memorandum, notatka służbowa, artykuł, ulotka informacyjna, lista, raport, biznes plan;
  • ćwiczenie umiejętności wyrażania opinii, przedstawiania prezentacji, brania czynnego udziału w dyskusji, argumentowania, negocjacji itp.

Kurs dostępny jest w wersji tradycyjnej oraz na platformie:

Princeton E-Academy

Dostępne kursy

Nie znalazłeś/-aś interesującego Cię kursu/terminu?

Nie ma problemu! Skontaktuj się z nami w tej sprawie: biuro@princeton.pl