Skip to main content

Potrzebujesz certyfikatu?

Zdaj egzamin, a zyskasz:

  • formalne potwierdzenie znajomości języka;
  • przepustkę do kariery, awansu zawodowego oraz lepszego wynagrodzenia;
  • zaliczenie lektoratu B2 na uczelni;
  • możliwość rozpoczęcia studiów na uczelniach zagranicznych;
  • możliwość uczestnictwa w programach stypendialnych, wymianach studenckich i stażach zagranicznych.

Kursy egzaminacyjne nastawione są na zebranie, uzupełnienie wiedzy na odpowiednim poziomie oraz na zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań oraz technikami egzaminacyjnymi.
Na zakończenie kursu przeprowadzamy egzamin próbny – „mock exam”, który pozwoli Wam zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię egzaminacyjną.

Najpopularniejsze certyfikaty:

Cambridge: FCE, CAE, CPE

Najczęściej zdawane i najszerzej stosowane egzaminy Cambridge to FCE, CAE oraz CPE. Sprawdzają poziom znajomości języka angielskiego począwszy od poziomu średnio zaawansowanego B2, aż do poziomu pełnej biegłości językowej C2. Są one skierowane do osób, które muszą udokumentować swoją znajomość języka w celu podjęcia pracy lub studiów w krajach, gdzie język angielski jest powszechnie używany. Są honorowane na całym świecie oraz powszechnie uznawane w Polsce.

TOEFL Test of English as a Foreign Language

Jest to egzamin sprawdzający przekrojowo biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim w kontekście akademickim przy użyciu 4 umiejętności językowych: czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz mówienie. TOEFL iBT przeprowadzany jest w wersji internetowej i zawiera część ustną Speaking rejestrowaną i ocenianą on-line. TOEFL jest warunkiem przyjęcia na większość uczelni anglojęzycznych na świecie (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, kraje Unii Europejskiej). Wyniki TOEFL są uznawane jako potwierdzenie poziomu językowego kandydata przez instytucje międzynarodowe, rządowe oraz programy stypendialne.

IELTS International English Language Testing System

Jest międzynarodowo uznanym testem, oceniającym znajomość języka angielskiego niezbędną do podjęcia studiów lub pracy w krajach, gdzie angielski jest językiem komunikacji. Stosowany jako sprawdzian poziomu umiejętności komunikowania się w języku angielskim przez instytucje edukacyjne, rządowe i zawodowe w ponad 120 krajach na całym świecie. IELTS sprawdza znajomość języka używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu codziennym i jest dostępny w dwóch wersjach: Academic i General Training.

EFB English for Business (LCCI)

Praktyczny egzamin biznesowy przeprowadzany na 4 poziomach zaawansowania od poziomu A2 do C1, sprawdzający umiejętność komunikowania się w środowisku zawodowym w świecie handlu, przemysłu i biznesu. Certyfikaty LCCI to tzw. “paszport do zatrudnienia” – są uznawane w Polsce oraz innych krajach Unii przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe, firmy konsultingowe itp. jako dowód znajomości zawodowego języka angielskiego.

TOLES Test of Legal English Skills

Egzamin z języka angielskiego fachowego stworzony z myślą o prawnikach, osobach pracujących w środowisku prawniczym, tłumaczach oraz studentach prawa. Przeprowadzany na 3 poziomach: Foundation, Higher i Advanced. Stanowi potwierdzenie poziomu znajomości języka formalnego oraz aktualnej terminologii prawniczej.

GMAT Graduate Management Admission Test

Jest to egzamin specjalistyczny w języku angielskim, zdawany obok testu (językowego TOEFL) w celu kwalifikacji na anglojęzyczne studia podyplomowe  z zakresu biznesu i zarządzania, w szczególności programy MBA. Sprawdza przekrojowo wiedzę z zakresu szkoły średniej i studiów pierwszego stopnia z zakresu matematyki, logiki oraz myślenia analitycznego.

Test of English for International Communication (TOEIC)

TOEIC jest międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego, sprawdzającym przekrojowo znajomość języka angielskiego w środowisku pracy.

Pytania testowe oparte są na autentycznych wypowiedziach i formach językowych używanych w sytuacjach zawodowych takich jak: spotkania, raporty, rozmowy telefoniczne, podróże, wizyty w banku itp.

Wyniki TOEIC są uznawane jako potwierdzenie poziomu oraz kwalifikacji językowych kandydata przez instytucje międzynarodowe, rządowe oraz programy stypendialne.

Dostępne kursy

Nie znalazłeś/-aś interesującego Cię kursu/terminu?

Nie ma problemu! Skontaktuj się z nami w tej sprawie: biuro@princeton.pl

KONTAKT

ul. Kopernika 34
00-336 Warszawa

tel. 22 126 26 26
biuro@princeton.pl

Metro Nowy Świat-Uniwersytet

WIĘCEJ