Skip to main content

Chcesz żeby Twoi pracownicy płynnie posługiwali się językiem angielskim?

 • Oferujemy „szyte na miarę” różnorodne opcje programowe szkoleń indywidualnych oraz grupowych dostosowane do potrzeb Twojej firmy.
 • Nasze szkolenia są nastawione na praktyczną umiejętność komunikowania się w środowisku zawodowym.
 • Szeroki wybór kursów z różnych języków oraz możliwość nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
 • Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2.
 • Oprócz standardowych programów ogólnych możemy zaproponować dodatkowe moduły specjalistyczne.
 • Przygotowujemy autorskie programy nauczania, spełniające nawet najbardziej nietypowe wymagania.
 • Zajęcia prowadzimy zarówno w siedzibie klienta, jak i w siedzibie Princeton Language Academy.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 Organizacja Szkoleń

Proces szkolenia podzieliliśmy na 3 etapy:

ETAP I – PLANOWANIE:

ETAP II – MONITORING:

ETAP III – PODSUMOWANIE I OFERTA KONTYNUACJI:

 • TEST KWALIFIKACYJNY
  Uczestnicy przystępują do testu kwalifikacyjnego w wersji papierowej lub on-line na stronie princeton.pl/test
 • ANALIZA POTRZEB
  Na podstawie rozmowy z przedstawicielem firmy określamy cel szkolenia oraz dokonujemy wstępnej analizy potrzeb klienta.
 • PODZIAŁ NA GRUPY
  Na podstawie wyników testu dokonujemy wstępnego podziału na grupy.
 • OPRACOWANIE PROGRAMU SZKOLENIA
  Na podstawie informacji o poziomie oraz potrzebach uczestników szkolenia, tworzymy ramowy program kursu oraz dobieramy podręczniki.
 • LEKCJA PRÓBNA
  Organizujemy bezpłatne lekcje próbne, których celem jest poznanie lektorów oraz stosowanych metod nauczania i podręczników.
 • MONITOROWANIE FREKWENCJI
  W trakcie trwania szkolenia lektorzy prowadzą listy obecności oraz przygotowują miesięczne zestawienia frekwencji.
 • KONTROLA EFEKTYWNOŚCI
  W trakcie trwania kursów lektorzy sprawdzają postępy w nauce na podstawie testów oraz egzaminów podsumowujących dany etap nauczania. Lektorzy wykorzystują testy cząstkowe i semestralne, zestawienia słówek oraz zagadnień gramatycznych.
 • RAPORT SEMESTRALNY Z POSTĘPÓW
  Na podstawie wyników testu semestralnego, frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych uczestników w zajęcia, sporządzamy raporty semestralne. Raporty te podsumowują dany etap szkolenia oraz weryfikują jego efektywność.
 • KONTROLA JAKOŚCI
  Nad przebiegiem szkoleń firmowych oraz ich jakością czuwają Koordynator ds. Szkoleń oraz zespół metodyków, który został wyłoniony spośród najbardziej doświadczonych lektorów. W trakcie trwania szkolenia przedstawiciel firmy oraz uczestnicy mają dostęp do platformy internetowej, w której lektorzy zamieszczają informacje o frekwencji, zakresie realizacji materiału oraz postępach w nauce.
 • TEST KOŃCOWY
  Na koniec szkolenia organizujemy test końcowy przekrojowo sprawdzający wiedzę z zakresu materiału zrealizowanego podczas szkolenia.
 • RAPORT KOŃCOWY
  Na podstawie wyników testów cząstkowych oraz testu końcowego, frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych uczestników w zajęcia, sporządzamy raporty dla uczestników. Raporty te opisują ich postępy oraz poziom umiejętności.
 • RAPORT Z PRZEBIEGU SZKOLENIA
  Sporządzamy także raporty końcowe, które opisują przebieg całości szkolenia oraz weryfikują jego efektywność.
 • ZAŚWIADCZENIA/CERTYFIKATY
  Na podstawie wyników testów, frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych kursantów w zajęcia, sporządzane są raporty semestralne oraz końcowe, opisujące przebieg szkolenia  oraz weryfikujące jego efektywność. Raport semestralny oraz  końcowy stanowią podstawę do wystawienia certyfikatu i kontynuacji kursu na wyższym poziomie.

Dostępne kursy

Poziomy:

A1 –> C1

KURSY OGÓLNE

LEKTOR POLSKI

Wprowadzamy oraz doskonalimy praktyczną umiejętność komunikacji w środowisku pracy. Wykorzystujemy zarówno materiały do nauki języka ogólnego jak i języka fachowego związanego z różnymi dziedzinami biznesu, co sprawia, że uczący się szybko nabierają biegłości w posługiwaniu się językiem na polu zawodowym.

Poziomy:

B1 –> C2

KURSY KONWERSACYJNE

NATIVE SPEAKER

Nacisk kładziony jest na komunikację, praktyczne wykorzystanie słownictwa oraz zdobycie pełnej biegłości językowej. Każde spotkanie przyjmuje formę dyskusji lub też prowadzone jest innymi metodami aktywizującymi mówienie przystosowanymi do poziomu uczestników. Stwarzamy możliwości rozwoju języka w autentycznych sytuacjach codziennych i zawodowych poprzez zastosowanie metod: „ case study” oraz „problem solving activities”.

Poziomy:

B1 –> C1

KURSY SPECJALISTYCZNE

LEKTOR POLSKI / NATIVE SPEAKER

BUSINESS ENGLISH, FINANCIAL, TECHNICAL, LEGAL, IT, MEDICAL itp..
Przeznaczone dla osób pragnących poznać lub poszerzyć znajomość terminologii oraz zastosowania języka fachowego z zakresu: prawo, bankowość, finanse, medycyna, logistyka, handel, marketing, turystyka, technika, informatyka, itp. Aby urozmaicić proces szkolenia oprócz specjalistycznych podręczników bazowych wykorzystywane są różnego rodzaju materiały dodatkowe tj. fragmenty artykułów z prasy oraz literatury fachowej, wycinki z magazynów, wydruki stron internetowych, reklamy, fragmenty wiadomości, case studies.

Poziomy:

B2 –> C2

KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINÓW

LEKTOR POLSKI

FCE, CAE, CPE, TOEFL, LCCI, BEC, TOLES itp.,
Nastawione na zebranie, uzupełnienie wiedzy na odpowiednim poziomie oraz na zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki oraz testy i autentyczne materiały egzaminacyjne.

Zapytaj o ofertę:

Audyt Językowy

Dlaczego warto przeprowadzić
audyt językowy w Twojej Firmie?

Audyt językowy wykonywany przez specjalistów z Princeton Language Academy to obiektywna ocena kompetencji językowych Twoich pracowników.

 

 • Rzetelna i niezależna opinia profesjonalistów przeprowadzających Audyt językowy
 • Odniesienie wyników do skali Rady Europy pozwalające na stworzenie precyzyjnego i uniwersalnego opisu kompetencji językowych
 • Ujednolicenie systemu oceny dla wszystkich pracowników firmy
 • Efektywne zarządzanie budżetami przeznaczonymi na szkolenia
 • Skrócenie czasu przeznaczonego na naukę i tym samym redukcja wydatków
 • Regularne sprawdzanie poziomu wiedzy pracowników i monitoring postępów w nauce
 • Wzrost motywacji wśród pracowników oraz frekwencji na zajęciach
 • Możliwość szybkiego zdefiniowania problemów związanych z procesem szkoleniowym
 • Weryfikacja jakości szkoleń oferowanych przez różne szkoły językowe

Jak przeprowadzamy audyt?

W formie krótkiego testu, którego celem jest sprawdzenie ogólnego poziomu znajomości struktur gramatycznych, słownictwa oraz umiejętności rozumienia tekstu.

W formie rozmowy z metodykiem mającej na celu weryfikację umiejętności czynnego posługiwania się językiem.

W formie obserwacji umiejętności komunikowania się podczas ćwiczeń w parach grupach lub indywidualnych wypowiedzi.

Wyniki audytu

Po przeprowadzeniu zajęć diagnozujących:

Analizujemy wyniki testów oraz oceny poszczególnych sprawności językowych.

Sporządzamy raport ze szczegółowym opisem kompetencji językowych danego pracownika w odniesieniu do skali Rady Europy (A1-C2).

Przedstawiamy szyte na miarę rozwiązania oraz sugerowane programy szkoleń językowych.

Jeśli potrzebujesz jakichś dodatkowych informacji napisz do nas: biuro@princeton.pl

KONTAKT

ul. Kopernika 34
00-336 Warszawa

tel. 22 126 26 26
biuro@princeton.pl

Metro Nowy Świat-Uniwersytet

WIĘCEJ