Chcesz przełamać barierę językową?

Kursy ogólne języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Programy kursów koncentrują się wokół tematów z życia codziennego, rozrywce, zainteresowaniach i zagadnieniach społecznych

  • Nacisk kładziony jest na przełamanie bariery w mówieniu, ponieważ w ten właśnie sposób posługujemy się językiem obcym najczęściej i ten aspekt języka sprawia wielu osobom największe trudności.
  • Metody i techniki nauczania dostosowane do tego, aby jak najwięcej mówić na zajęciach aby poczuć się z tym pewnie i bezpiecznie.
  • Zasadą wprowadzania nowego materiału jest przedstawienie go w kontekście, a następnie przyswojenie poprzez aktywne uczestniczenie w różnorodnych ćwiczeniach.
  • Ćwiczenia bazują na sytuacjach, które są maksymalnie zbliżone do życia codziennego.
  • W trakcie zajęć oprócz podręczników wykorzystywane są materiały autentyczne: artykuły z prasy, Internetu, gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.
  • Praca w czasie kursów ogólnych organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje, symulacje.
  • Powyżej poziomu Intermediate-B1 możliwe są zajęcia z Native Speakerem nastawione wyłącznie na konwersacje i kontakt z żywym językiem w jego różnych odmianach British/American English

Zajęcia: 2 x 2 godz., 1 x 4godz.
Terminy: poniedziałek/środa, wtorek/czwartek,  piątek lub sobota
Wielkość grup: 8-10, 4-7 , 3 osoby lub zajęcia indywidualne

Czas trwania semestru: 50 godz.