Skip to main content

Tytuł projektu:

„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru I – Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I-III i klasy IV-VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym)” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-9037/20-01 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu:

Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauki języka angielskiego w oparciu o 937 nowoczesnych, otwartych e-materiałów dydaktycznych, stworzonych w okresie od I.2021 do VIII.2022.

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2
LPE Sp. z o.o. – Partner 3
Princeton Language Academy Iwona Święcka Spółka komandytowa – Partner 4

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”