Kurs Matura

From: 1950.00

Kursy przygotowawcze do matury z języka angielskiego obejmują dwa poziomy zaawansowania: PODSTAWOWY oraz ROZSZERZONY

Istnieje możliwość płatności w ratach. W tym celu skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Wyczyść
SKU: brak Kategorie: ,

Product Description

Kursy przygotowawcze do matury z języka angielskiego obejmują 100 godz. lekcyjnych (45min) i obejmuje dwa poziomy zaawansowania: PODSTAWOWY oraz ROZSZERZONY.

Zajęcia te stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy językowej, przełamanie bariery komunikacyjnej oraz zapoznanie z wymogami egzaminu maturalnego z jęz. angielskiego.

Nacisk kładziony jest nie tylko na powtórzenie zagadnień gramatycznych z zakresu szkoły średniej i przećwiczenie technik egzaminu pisemnego, ale także na rozszerzenie zakresu słownictwa oraz przełamanie bariery komunikacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu ustnego.

Oprócz podręczników i repetytoriów w trakcie zajęć wykorzystywane są materiały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, dyskusje, symulacje sytuacji egzaminacyjnych.

W programie każdego z kursów przewidziano dwa egzaminy próbne – „mock exams”, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed maturą, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnych gwarantuje 100% zdawalności na egzaminie.

Program kursów maturalnych został opracowany na podstawie wytycznych MEN w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół średnich, członków szkolnych komisji egzaminacyjnych

Celem kursu jest:

  • jest usystematyzowanie gramatyki oraz słownictwa, zapoznanie ze strukturą i wymogami Nowej Matury (podstawowej lub rozszerzonej)
  • ćwiczenie różnorodnych technik egzaminacyjnych
  • ćwiczenie wypowiedzi w formie pisemnej oraz ustnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa
  • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych

PODRĘCZNIKI:

  • Nowa Era – Matura Explorer
  • Pearson Longman – Repetytorium Maturalne
  • Zestawy egzaminacyjne, materiały audio i video

Dodatkowe informacje

Dni zajęć

poniedziałek / środa (2x2h), wtorek / czwartek (2x2h), piątek (1×4)h, sobota (1x4h)

Wielkość grupy

Grupa Standard (4-8 os.)

Godziny zajęć

8:30-10:00, 10:15-11:45, 12:00-13:30, 13:45-15:15, 15:30-17:00, 17:15-18:45, 19:00-20:30, pt/sb. 9:00-12:15, pt/sb. 12:30-15:45, pt/sb. 16:00-19:15

Materiały dydaktyczne

Chcę otrzymać, Nie chcę otrzymać