Dlaczego warto przeprowadzić
audyt językowy w Twojej Firmie?

Audyt językowy wykonywany przez specjalistów z Princeton Language Academy to obiektywna ocena kompetencji językowych Twoich pracowników.

 

  • Rzetelna i niezależna opinia profesjonalistów przeprowadzających Audyt językowy
  • Odniesienie wyników do skali Rady Europy pozwalające na stworzenie precyzyjnego i uniwersalnego opisu kompetencji językowych
  • Ujednolicenie systemu oceny dla wszystkich pracowników firmy
  • Efektywne zarządzanie budżetami przeznaczonymi na szkolenia
  • Skrócenie czasu przeznaczonego na naukę i tym samym redukcja wydatków
  • Regularne sprawdzanie poziomu wiedzy pracowników i monitoring postępów w nauce
  • Wzrost motywacji wśród pracowników oraz frekwencji na zajęciach
  • Możliwość szybkiego zdefiniowania problemów związanych z procesem szkoleniowym
  • Weryfikacja jakości szkoleń oferowanych przez różne szkoły językowe

Jak przeprowadzamy audyt?

W formie krótkiego testu, którego celem jest sprawdzenie ogólnego poziomu znajomości struktur gramatycznych, słownictwa oraz umiejętności rozumienia tekstu.

W formie rozmowy z metodykiem mającej na celu weryfikację umiejętności czynnego posługiwania się językiem.

W formie obserwacji umiejętności komunikowania się podczas ćwiczeń w parach grupach lub indywidualnych wypowiedzi.

Wyniki audytu

Po przeprowadzeniu zajęć diagnozujących:

Analizujemy wyniki testów oraz oceny poszczególnych sprawności językowych.

Sporządzamy raport ze szczegółowym opisem kompetencji językowych danego pracownika w odniesieniu do skali Rady Europy (A1-C2).

Przedstawiamy szyte na miarę rozwiązania oraz sugerowane programy szkoleń językowych.

Jeśli potrzebujesz jakichś dodatkowych informacji napisz do nas biuro@princeton.pl

.