Skip to main content

O projekcie

Miło nam poinformować, że projekt pt. „ALE Uczelnia na NOWO. Prince of Managers” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Serdecznie zapraszamy uczniów I klas liceów oraz rodziców do udziału w projekcie

POWR.03.01.00-00-U148/17

Osi priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Princeton to Akademia Językowa, którą tworzy zespół ekspertów posiadających ogromne doświadczenie w nauczaniu języków obcych w tym języka angielskiego i polskiego dla obcokrajowców oraz w przygotowaniu do egzaminów międzynarodowych: FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, EFB, TOLES, GMAT. Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2, zarówno w formie zajęć grupowych, indywidualnych oraz dla firm.

Wartość Projektu: 497 875,00 zł
Dofinansowanie projektu z Funduszy Unii Europejskiej: 482 845,00 zł

Cele główne projektu.

Opracowanie 4 programów kształcenia skierowanych do uczniów I klas szkół średnich w wieku 15-16 lat, które zwiększą stopień rozwoju ich kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy.

Zrealizowanie w oparciu o programy cyklu 4 działań dydaktycznych dla grupy 100 osób, w tym 50 kobiet.

Zaprojektowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla grupy 50 rodziców w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

Warsztaty.

Academic English

Zobacz program.

LEGO® Education

Zobacz program.

Moja głowa, mój sukces.
Mentoring

Program Nauczania   Mentoring.

Projekt Realizowany przy udziale partnerów: