Skip to main content

Oferta szkoleniowa zawiera wiele opcji programowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta instytucjonalnego, jak np.:

  • Kursy ogólne z elementami komunikacji w środowisku pracy: język angielski, niemiecki, francuski i hiszpański, na których wykorzystywane są podręczniki nauczające ogólnego języka oraz materiały wprowadzające język fachowy związany  z różnymi dziedzinami biznesu, co sprawia, że uczący się szybko nabierają biegłości w posługiwaniu się językiem  na polu zawodowym.
  • Kursy specjalistyczne: prawo, bankowość, finanse, medycyna, logistyka, handel, marketing, hotelarstwo, turystyka, technika, informatyka, IT, budownictwo itp.. W trakcie kursów aby urozmaicić proces szkolenia oprócz specjalistycznych podręczników bazowych wykorzystywane są różnego rodzaju materiały dodatkowe tj. fragmenty artykułów z prasy oraz  literatury fachowej, wycinki z magazynów, wydruki stron internetowych, reklamy oraz nagrania zawierające fragmenty wiadomości, reportaży, filmów, reklam oraz oparte na nich ćwiczenia sprawności językowych oraz interesujące analizy przypadku (case- studies).
  • Kursy przygotowawcze do egzaminów: FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC , IELTS, LCCI, BEC, TOLES, GMAT.
  • Szkolenia firmowe prowadzone są zarówno w formie zajęć indywidualnych jak i grupowych. Intensywność zajęć dostosowana jest do wymagań klienta.

Audyt językowy

Spotkanie pracowników firmy z naszym metodykiem w formie krótkich ok. 30 min. zajęć językowych, podczas których dokonujemy:

  • Szczegółowej analizy umiejętności językowych w trakcie lub po zakończeniu szkolenia.
  • Określenia potrzeb w zakresie szkoleń językowych pracowników w zależności od branży oraz zajmowanego stanowiska.
  • Doboru odpowiedniego szkolenia pod względem: zakresu tematycznego, intensywności i formy zajęć.
Więcej o audycie

Dostępne kursy specjalistyczne