Skip to main content

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy Iwona Święcka Sp. K. i Fundację Edukacja na NOWO w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

Wartość Projektu: 995 650 zł            Dofinansowanie projektu z Funduszy Unii Europejskiej: 995 650 zł

Cele główne projektu

Celem projektu jest opracowanie 6 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 11 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 30.06.2020 r., przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princenton Language Academy Iwona Święcka Sp. K. i Fundacją Edukacja na NOWO, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu, dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Działania w projekcie

PRINCETON LANGUAGE ACADEMY

Specjalistyczny kurs języka angielskiego English for Business,
łącznie 90 godz. na temat:


• zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu słownictwa biznesowego (A2-C1) (30 h)
• rozwinięcie umiejętności komunikacji w biznesie wyrażania opinii, przedstawiania prezentacji, brania czynnego udziału w dyskusji, argumentowania, negocjacji (30 h)
• przygotowanie do egzaminu LCCI English for Business (30 h)

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA

Realizacja cyklu 5 szkoleń w zakresie prowadzenia projektów i pracy w chmurze, łącznie 50 godz. na temat:

• Zarządzanie ścieżka od PMI do ITIL, czyli jaką metodykę mam wybrać (8 h)
• Zarządzanie – ścieżka: Challenge of Egypt Project Management (10 h)
• AWS Business Essentials – praca z chmurą (8 h)
• Komunikacja w pracy i poza nią z uwzględnieniem NVC, Porozumienie Bez Przemocy (8 h)
• Kierowanie zespołem – trening menedżerski (16 h)

EDUKACJA NA NOWO

Realizacja cyklu 5 kursów / szkoleń z zakresu kompetencji miękkich
łącznie 128 godz. na temat:

• Nowoczesne metody i narzędzia w pracy managera (40 h)
• Radzenie sobie z konfliktem (16 h)
• Negocjacje (16 h)
• Jak budować trwały i efektywny zespół (24 h + badanie FRIS)
• Skuteczne przywództwo (32 h)

Projekt realizowany przy udziale partnerów: