Angielski dla Prawników

Legal English jest to dwustopniowy kurs stworzony z myślą o studentach prawa, prawnikach, specjalistach pracujących w dziedzinie prawa oraz osobach zamierzających podjąć studia prawnicze w krajach anglojęzycznych.

Istnieje możliwość płatności w ratach. W tym celu skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Product Description

Legal English jest to dwustopniowy kurs stworzony z myślą o studentach prawa, prawnikach, specjalistach pracujących w dziedzinie prawa oraz osobach zamierzających podjąć studia prawnicze w krajach anglojęzycznych.

Daje możliwość zdobycia praktycznej umiejętności funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w firmach prawniczych, consultingowych, a także na studiach prawniczych.

Kurs stanowi nie tylko doskonałe uzupełnienie i podniesienie  poziomu języka ogólnego, ale także zapoznanie ze strukturami języka formalnego, oraz wprowadzenie  aktualnej terminologii prawniczej , a także daje możliwość przystąpienia do egzaminu TOLES –Test of Legal English Skills.

Kurs Legal English INTERMEDIATE/UPPER – INTERMEDIATE  przeznaczony  jest dla osób na poziomie średnim oraz wyższym średnio-zaawansowanym. W programie przewidziano uzupełnienie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu języka ogólnego oraz wprowadzenie podstawowej terminologii  prawniczej. Kurs stanowi również przygotowanie do egzaminu TOLES  Foundation / Higher

Kurs Legal English ADVANCED  przeznaczony jest dla osób na poziomie zaawansowanym. W programie przewidziano poszerzenie zakresu słownictwa prawniczego poprzez konwersacje na bazie opracowań, literatury fachowej , dokumentów autentycznych, studium przypadku itp. Kurs stanowi również przygotowanie do egzaminu TOLES Advanced

Celem kursu jest:

  • zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki  oraz struktur języka formalnego
  • zapoznanie z szerokim zakres słownictwa prawniczego głównie z dziedziny prawa handlowego, gospodarczego, finansowego a także Unii Europejskiej
  • ćwiczenie umiejętność rozumienia oraz redagowania tekstów prawniczych: umów, aktów notarialnych, aktów prawnych, artykułów fachowych itp.
  • ćwiczenie umiejętności wyrażania opinii, brania czynnego udziału w dyskusji, argumentowaniu oraz umiejętności adekwatnej reakcji w różnych sytuacjach , posługiwania się językiem negocjacji
  • ćwiczenie rozumienia materiałów audio ze spotkań, rozpraw, dyskusji itp.

PODRĘCZNIKI:

  • Cambridge – Introduction to International Legal English
  • Cambridge – International Legal English