Potrzebujesz certyfikatu?

Kursy egzaminacyjne:

  • Nastawione są na zebranie, uzupełnienie wiedzy na odpowiednim poziomie oraz na zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań oraz technikami egzaminacyjnymi.
  • Na zakończenie kursu przeprowadzamy egzamin próbny – „mock exam”, który pozwala kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię.

Zajęcia: 2 x 2 godz., 1 x 4 godz.
Terminy: poniedziałek/środa, wtorek/czwartek,  piątek lub sobota
Wielkość grup: 8-10, 4-7, 3 osoby lub zajęcia indywidualne

Czas trwania semestru: 50 godz.