Potrzebujesz certyfikatu?

Zdaj egzamin, a zyskasz:

  • formalne potwierdzenie znajomości języka,
  • przepustkę do kariery, awansu zawodowego oraz lepszego wynagrodzenia
  • zaliczenie lektoratu B2 na uczelni
  • możliwość rozpoczęcia studiów na uczelniach zagranicznych
  • możliwość uczestnictwa w  programach stypendialnych, wymianach studenckich i stażach zagranicznych

Cambridge: FCE, CAE, CPE

Najczęściej zdawane i najszerzej stosowane egzaminy Cambridge to FCE, CAE oraz CPE. Sprawdzają poziom znajomości języka angielskiego począwszy od poziomu średnio zaawansowanego B2, aż do poziomu pełnej biegłości językowej C2. Są one  skierowane do osób, które muszą udokumentować swoją znajomość języka w celu podjęcia pracy lub studiów w krajach, gdzie język angielski jest powszechnie używany. Są honorowane na całym świecie oraz  powszechnie uznawane w Polsce.

FCE 600 zł
CAE 630 zł
CPE 680 zł

TOEFL –  Test of English as a Foreign Language

Jest to egzamin sprawdzający przekrojowo biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim w kontekście akademickim przy użyciu 4 umiejętności językowych: czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz mówienie. TOEFL iBT przeprowadzany jest w wersji internetowej i zawiera część ustną Speaking rejestrowaną i ocenianą on-line.  TOEFL jest warunkiem przyjęcia na większość uczelni anglojęzycznych na świecie (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, kraje Unii Europejskiej). Wyniki TOEFL są uznawane jako potwierdzenie poziomu językowego kandydata przez instytucje międzynarodowe, rządowe oraz programy stypendialne.

TOEFL – 205 USD

IELTS-International English Language Testing System

Jest międzynarodowo uznanym testem, oceniającym znajomość języka angielskiego niezbędną do podjęcia studiów lub pracy w krajach, gdzie angielski jest  językiem komunikacji. Stosowany jako sprawdzian poziomu umiejętności komunikowania się w języku angielskim przez  instytucje edukacyjne, rządowe i zawodowe w ponad 120 krajach na całym świecie. IELTS sprawdza znajomość języka używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu codziennym i jest dostępny w dwóch wersjach: Academic i General Training.

IELTS – 745 zł

EFB –  English for Business  (LCCI)

Praktyczny egzamin biznesowy przeprowadzany na 4 poziomach zaawansowania od poziomu A2 do C1 , sprawdzający  umiejętność komunikowania się w środowisku zawodowym w świecie handlu, przemysłu i biznesu . Certyfikaty LCCI to tzw. “paszport do zatrudnienia”– są uznawane w Polsce oraz innych krajach Unii przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe, firmy konsultingowe itp. jako dowód znajomości zawodowego języka angielskiego.

EFB Level Preliminary , Level 1, Level 2–pisemny i ustny 495 zł

 

EFB Level 3 – pisemny i ustny 515 zł
EFB Level 4 – pisemny i ustny 525 zł

TOLES- Test of Legal English Skills

Egzamin z języka angielskiego fachowego stworzony z myślą o prawnikach, osobach pracujących w środowisku prawniczym, tłumaczach oraz studentach prawa. Przeprowadzany na 3 poziomach: Foundation, Higher i Advanced. Stanowi potwierdzenie poziomu znajomości języka formalnego oraz aktualnej terminologii prawniczej.

TOLES Foundation – 550 zł
TOLES Higher 650 zł

 

TOLES Advanced 760 zł

GMAT- Graduate Management Admission Test

Jest to egzamin specjalistyczny w języku angielskim, zdawany obok testu (językowego TOEFL) w celu kwalifikacji na anglojęzyczne studia podyplomowe  z zakresu biznesu i zarządzania, w szczególności programy MBA. Sprawdza przekrojowo wiedzę z zakresu szkoły średniej i studiów pierwszego stopnia z zakresu  matematyki, logiki oraz myślenia analitycznego.

GMAT – 250 USD

Test of English for International Communication (TOEIC)

TOEIC jest międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego, sprawdzającym przekrojowo znajomość języka angielskiego w środowisku pracy.

Pytania testowe oparte są na autentycznych wypowiedziach i formach językowych używanych w sytuacjach zawodowych takich jak: spotkania, raporty, rozmowy telefoniczne, podróże, wizyty w banku itp.

Wyniki TOEIC są uznawane jako potwierdzenie poziomu oraz kwalifikacji językowych kandydata przez instytucje międzynarodowe, rządowe oraz programy stypendialne.

Zapisz się:

KONTAKT

Kopernika 34
00-336 Warszawa

tel. 22 126 26 26
biuro@princeton.pl

Metro Nowy Świat

WIĘCEJ